Home


Bethlehem Coaching

Deze coachingspraktijk is voortgekomen uit mijn behoefte om mensen te helpen bij het zelf leren oplossen van hun problemen en andere situaties. Ik ben iemand de gemakkelijk met mensen en zeker ook met groepen omgaat. Ik vind het bij uitstek boeiend om groepsdynamieken en hun groeicurves te observeren en interventies te plaatsen waar ik dat nodig acht.

Relaties tussen mensen zijn een gegeven en voor mij de moeite waard om aandacht aan te schenken. Ik hecht veel waarde aan wederzijds respect in elke relatie. Mensen op alle niveau’s zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Daarom is luisteren, observeren en invoelen belangrijk. In elke coachsituatie is mijn doel om de ander sterker te maken.

ad-bethlehem